Tænker du innovativt? Og vil du være bedre til at vurdere og realisere de gode idéer? 

Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling på arbejdspladsen. Derfor er der stor efterspørgsel på medarbejdere, der kan føre de gode idéer ud i livet.

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion kvalificerer dig til at analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet.