Du har mulighed for at få vurderet dine realkompetencer for at få klarlagt, om de kan give dig adgang til en af vores akademiuddannelser.

Realkompetencer er færdigheder, viden og kompetencer, som du har erhvervet i eller uden for det etablerede uddannelsessystem. Det kan fx være realkompetencer, som du har opnået i dit arbejdsliv, gennem frivilligt arbejde, kurser mm.

Hvad er en realkompetencevurdering (RKV)?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til vores akademiuddannelser (efteruddannelser på deltid), kan du søge om at blive realkompetencevurderet. Her vil vores studievejleder og en underviser gennemgå dine kompetencer, færdigheder og viden ud fra de dokumenter, du har indsendt. 

Resultatet bliver en vurdering af, om du har realkompetencerne til at starte på uddannelse hos Erhvervsakademi MidtVest.

Du kan søge om at få vurderet og anerkendt dine kompetencer i forhold til adgang til en akademiuddannelse, dele af en akademiuddannelse eller en hel akademiuddannelse.

Adgang til akademiuddannelse (Adgangsbevis)
Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om at få vurderet, om dine kompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den akademiuddannelse eller det enkelte fagmodul, du ønsker at tilmelde dig. Hvis dine kompetencer anerkendes, modtager du et adgangsbevis.

Enkelte dele af en akademiuddannelse (Kompetencebevis)
Hvis du har opnået realkompetencer tilsvarende til et eller flere fagmoduler på en akademiuddannelse, kan du søge om et kompetencebevis.

Hel uddannelse (Uddannelsesbevis)
Hvis du har opnået realkompetencer tilsvarende en hel akademiuddannelse, kan du søge om et uddannelsesbevis.