Efteruddannelser i ernæring og fødevarer

Sundhed, fødevarer og ernæring er i disse år populære og vigtige fagområder, og kost- og ernæringsspecialister er efterspurgt som aldrig før. På Erhvervsakademi MidtVest kan du udbygge dine eksisterende kompetencer gennem kurser og efteruddannelse inden for fødevarer, ernæring og sundhed.

Med en efteruddannelse eller kortere kurser inden for fødevarer, ernæring eller sundhed har du mulighed for at ud udvikle dig i dit eksisterende job eller søge nye jobmuligheder i f.eks. storkøkken, kantine, fødevareindustrien eller i social-, sundheds- og plejesektoren.

Vi udbyder afgrænsede kurser og hele akademiuddannelser i ernæring samt proces-, laboratorie- og fødevareteknologi. Uddannelserne har det til fælles, at de klæder dig solidt på med konkrete redskaber og de nyeste metoder, så du bliver i stand til at udfylde nye jobfunktioner.

Få mere viden om ernæring

Hvis du arbejder i et storkøkken og ønsker ny inspiration og viden, er akademiuddannelsen i ernæring for dig.

Efteruddannelsen giver dig konkrete redskaber og nye metoder, som du kan bruge i din hverdag i køkkenet.

Måske er du uddannet kok, ernæringsassistent eller noget helt tredje. Og uanset om du arbejder som køkkenleder eller medarbejder, er uddannelsen relevant for dig.

I undervisningen har vi stort fokus på, at du og dit køkken kan bidrage til den grønne omstilling.

Du lærer bl.a. at:

  • sammensætte en ernæringsrigtig kost
  • kunne tage højde for fødevarerelaterede sygdomme
  • styre økonomien i et køkken
  • arbejde med økologi og bæredygtighed

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Drømmer du om at stå i spidsen for projekter inden for medicinalindustrien eller fødevarebranchen?

Så kan akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi være vejen frem for dig.

På uddannelsen lærer du bl.a.:

  • at styre projekter
  • at planlægge forsøg
  • om cirkulær økonomi
  • hvordan du træffer bæredygtige valg, der skaber mening i din praksis

Enkelt fag eller en hel uddannelse?

Kompetencer og uddannelse inden for fødevarer, ernæring og sundhed kan bruges på mange arbejdspladser, og samtidig er det vigtigt løbende at efteruddanne sig for at forblive relevant på arbejdsmarkedet. Heldigvis er det både muligt at tage kortere kurser og længerevarende efteruddannelser i fødevarer, sundhed og ernæring hos os – ved siden af dit job.

Du behøver ikke bestemme dig på forhånd, om du ønsker enkeltstående kurser i fødevarer, ernæring og sundhed, eller om du vil tage en hel efteruddannelse. Du kan sætte kurserne sammen til en akademiuddannelse, når blot du tager alle 6 kurser inden for 6 år.

Undervisningen er delt ind i afgrænsede moduler, hvor vi arbejder med praksisnære cases og spændende problemstillinger fra din og de andre medstuderendes hverdag. Vi formidler den nyeste viden, så den er nem at forstå og anvende i din hverdag.

Har du spørgsmål?

Inge Hummelshøj Hansen
Inge Hummelshøj Hansen
Udviklingskonsulent og lektor
M: 29 69 64 91
Spørgsmål vedrørerende uddannelsernes/kursernes faglige indhold, studieforløb, optagelseskrav o.lign.