Med en akademiuddannelse i VVS-installation bliver du kvalificeret til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas og varme, vand/afløb. Du lærer desuden at anvende tidssvarende teknologier og metoder inden for fagområdet.

Disse kvalifikationer åbner muligheden for at søge om autorisation. Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har givet grønt lys for at personer med en AU i VVS-installation uddannelse kan opnå de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til i forbindelse med autorisationsområdet inden for VVS (VVS-autorisation).

AU i VVS-installation er en fleksibel uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse og ønsker adgang til at søge om VVS-autorisation.