Adgangskrav: Tidligere uddannelse og erhvervserfaring

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde ét af nedenstående krav, samt have to års relevant erhvervserfaring:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Angående relevant erhvervserfaring

  • Krav om minimum to års relevant erhvervserfaring.
  • Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med eller under den adgangsgivende uddannelse, medregnes i denne forbindelse. 

OBS: El-installation og VVS-installation har særlige adgangskrav

  • Se adgangskravene for El-installation her.
  • Se adgangskravene for VVS-installation her.

Opfylder du ikke kravene?

Hvis du ikke opfylder uddannelsens eller kursets adgangskrav, kan du evt. få dispensation for disse. Det sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Du kan læse mere om realkompetencevurdering her. Kontakt vores karrierervejleder, hvis du har behov for vejledning om realkompetencevurdering.