Værdifuld vidensdeling på tværs af koncernen og fastholdelse af medarbejdere i en branche, der er kendt for korte ansættelser. Det er blot en del af det udbytte, som Bone’s har fået ud af at sende udvalgte medarbejdere på en akademiuddannelse i ledelse hos Erhvervsakademi MidtVest i Herning.

Dan Danielsen har været en del af den succesfulde Bone’s-kæde i 22 år. Det er meget atypisk i restaurationsbranchen, der er kendt for hyppige jobskift og korte ansættelser, typisk i studietiden.

Når Dan og flere af hans kollegaer er blevet i restaurantkæden så længe, skyldes det bl.a. de spændende arbejdsopgaver og at de løbende er blevet belønnet for deres engagement i jobbet. Det er Dans CV et lysende eksempel på. Han startede som ungarbejder, arbejdede sig op til restaurantchef, dernæst distriktschef og nu bærer han HR Manager-titlen. 

Attraktiv efteruddannelse til ledere

Som HR-ansvarlig sidder Dan nu selv med opgaven med at fastholde, motivere og uddanne medarbejdere. Dan har præget, hvordan den nye Bone’s-lederuddannelse skulle strikkes sammen og peget på hvem, der skulle dygtiggøre sig som ledere.

– Flere af vores dygtige medarbejdere på de 24 restauranter har ytret ønske om at få teori og papir på det, de allerede kan som daglige ledere og mellemledere. De kæmper lidt med opfattelsen af “at man kan da ikke bare være på Bone’s”, og vil derfor gerne have den formelle uddannelse med i rygsækken. Det ønske har vi i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest i Herning fundet en rigtig god løsning på – indtil videre med god feedback fra de medarbejdere, der er kommet i gang med uddannelsen, fortæller Dan.

– Tidligere har vi tilbudt interne kurser med fokus på salg og service til medarbejdere, og sparring og støtte til lederne. Men med den 3-årig uddannelse fra Erhvervsakademiet får vores ledere både nogle praktiske værktøjer og teoretiske begreber på plads. Samtidig ender de op med at få papir på en uddannelse, de kan bruge i fremtiden, uddyber Dan. 

---

 – Vi synes, det er en stor styrke, at medarbejderne får input fra andre erhverv og ikke kun vores egen branche.

– Dan Danilesen, HR-Manager Bone´s.

---

Et mix af blandede og lukkede hold

Bone’s havde flere uddannelsesudbydere i betragtning, da valget faldt på Erhvervsakademi MidtVest.

– Vi synes, Erhvervsakademi MidtVest var mest fleksible og lydhøre. De kunne efterkomme vores ønske om at lave en generel lederuddannelse, som ikke var orienteret udelukkende mod hotel– og restaurationsbranchen, men stadig var målrettet dagligdagen hos Bone’s.

Uddannelsen for de ledende medarbejdere i Bone’s er bygget sådan op, at de tager det meste af undervisningen sammen med deltagere fra andre brancher.

– Vi synes, det er en stor styrke, at medarbejderne får input fra andre erhverv og ikke kun vores egen branche. Det gør uddannelsen mere attraktiv for medarbejderne i deres videre karriere, og det giver også nye input til vores organisation, forklarer Dan.

Udvalgte kurser bliver kørt på lukkede hold kun for Bone’s medarbejdere. Det gælder bl.a. valgfaget salgspsykologi, som i øvrigt heller ikke er et standardfag på akademiuddannelse i ledelse.

– Holdet samler vores studerende på tværs af, hvor langt de er i uddannelsen, og så fokuserer vi rent på salg og service hos Bone’s, hvor flere samarbejdspartnere helt unikt vil deltage som gæsteundervisere. På dette hold kan vi “Bone’s-ficere” indholdet, selvom det stadig er en del af pensum.

Uddannelsen skal fastholde de dygtige ledere

Der er indtil videre rift om lederuddannelsespladserne hos Bone’s, så Dan går efter at udvælge de medarbejdere, der har lederansvar, og som samtidig viser, at de har evnerne og lysten til at skabe sig en karriere i restaurantkæden.

– Det er et stort ønske for virksomheden at fastholde de mest talentfulde medarbejdere ved at investere i dem med den attraktive lederuddannelse. Det er ikke nogen hemmelighed, at indenfor vores branche kan det en gang imellem være svært at fastholde dygtige medarbejdere, netop fordi mange blot har det som studiejob. Nogle er blevet, fordi har været spændende og har så arbejdet sig op, men det er langt fra alle.

Dan er ikke i tvivl om, at efteruddannelse er den rigtige vej at gå.

– Bare det at kunne fastholde en dygtig medarbejder i de tre år som uddannelsen tager, vil der være nogle af vores kollegaer i branchen, der synes er rigtig interessant.

Samtidig tegner det rigtig godt for de enkelte lederes udbytte af uddannelsen – på trods af, at ingen endnu har afsluttet hele uddannelsen.

– På nogle af vores unge ledere er der en markant forskel. Dem der ikke har været ledere i så lang tid får ofte oplevelser som ”aha, nå det er det, som det handler om at være leder” – de får mere greb om opgaven. De mere erfarne ledere får i højere grad nogle begreber på plads, og bliver klar på, hvad der virker godt – og hvorfor, slutter Dan