Hvis du har bestået uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse, kan du ansøge om merit og dermed få afkortet dele af din uddannelsestid.

Betingelserne for at få merit er, at du skal være tilmeldt en akademiuddannelse hos EAMV, og at de uddannelseselementer du har bestået, er tilsvarende i fagligt indhold, ECTS-point og uddannelsesniveau for det fagmodul, du søger merit for.

Det er ikke muligt at få merit for afgangsprojektet eller at få merit på baggrund af et bachelorprojekt eller kandidatspeciale.

Hvordan søger jeg merit?

Du søger merit ved at udfylde dette skema. Når du har udfyldt skemaet skal du sende det til studievejledningen via funktionen sikkerupload, som du finder her:https://www.eamv.dk/kontakt

Når du ansøger, skal du bruge følgende dokumentation:

  • Eksamensbevis
  • Studieordning med beskrivelse af læringsmål, fagindhold mm.
  • Fagbeskrivelser, undervisningsplan eller anden officiel beskrivelse af uddannelsen

Hvis du søger merit på baggrund af en udenlandsk uddannelse, skal dine eksamensbeviser, studieordninger, fagbeskrivelser mm. være oversat til engelsk eller dansk.

Din meritansøgning behandles af en studievejleder og vurderes i samarbejde med en faglig udviklingskonsulent eller underviser.

Ønsker du at søge merit på baggrund af erhvervserfaring, skal du søge en realkompetencevurdering i stedet. Læs mere her.

Du får svar på din ansøgning senest 4 uger efter, vi har modtaget ansøgningen.

Klage over afslag

Hvis vi skønner, at der ikke er grundlag for merit, kan EAMV give afslag på meritansøgningen.

Du har ret at klage over afslag på merit.

Klagen sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (att: karrierevejledning).

Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

I klagebrevet skal du skrive:

  • At det er EAMV, der har truffet afgørelse
  • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen)
  • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor

Når vi modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage.

Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. Den endelige afgørelse kan du ikke klage over.

Læs om Kvalifikationsnævnet her.

Bekendtgørelser

Læs mere om merit i efter- og videreuddannelsesystemet på Retsinformation.dk:

Bekendtgørelse om akademiuddannelser §21 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakt studievejlederen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.