Du får viden om grundlæggende principper og teknikker for serverside webprogrammering og får en forståelse for, hvordan bagvedliggende systemer og databaser gøres tilgængelige for clientside, gennem serverside.

Fagligt indhold

  • Grundlæggende principper og teknikker til serverside webprogrammering
  • Konstruktion og programmering af dynamiske serverside webløsninger
  • Indsigt i grundlæggende sikkerhedsaspekter ved serverside-programmering
  • Grundlæggende kendskab til serversideteknologier

Hvad får jeg ud af kurset?

Du får viden om grundlæggende principper og teknikker for serverside webprogrammering og får en forståelse for, hvordan bagvedliggende systemer og databaser gøres tilgængelige for clientside, gennem serverside. Du lærer at konstruere og programmere dynamiske serverside webløsninger ved hjælp af bl.a. Razor-skabeloner og kodning i C#. Du får en introduktion til AJAX og lærer derigennem at foretage simpel kommunikation med clientside scripts. Derudover får du indsigt i forskellige sikkerhedsaspekter ved serversideprogrammer, herunder fx arbejdet med validering af indkomne data samt grundlæggende kendskab til aktuelle serverside teknologier, og hvordan man designer og programmerer disse.

Forudsætninger for faget: at du har arbejdet med programmering og databaser

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.