Du opnår kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover får du kompetence til at anvende relevante modeller og metoder til løsning af de ovennævnte problemstillinger.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.