Du kommer i dybden med alle de faktorer, der er bestemmende for reel vækst og innovation i virksomheden. Du får styr på, hvordan du bruger markedsføring til at understøtte salget, og du får redskaber til at trænge ind på et eksportmarked. Du bliver desuden klædt på til strategisk at afsøge nye vækstmuligheder for virksomheden.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.