Få styr på paragrafferne i national og international transport, så du kan foretage en juridisk risikoanalyse og vurdere, hvilke aftaler og forsikringer din virksomhed har brug for. Du lærer at anvende CMR-loven, Søloven, og NSAB 2000 og får dermed overblik over transportansvar og transportørens mulighed for at begrænse eller afsige sig ansvaret ved forskellige transportformer.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.