Du opnår ekspertise inden for transport og lagerdrift, så du bliver i stand til at foretage relevante valg ud fra omkostninger, tid, service, sikkerhed, kvalitet, ansvar og regler. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.