Lær at analysere virksomhedens forsyningskæde og udvikle forbedrede løsninger på kort og langt sigt. Du bliver i stand til at definere nøgletal for virksomhedens supply chain management på alle tre niveauer: strategisk, taktisk og operationelt. Du får desuden viden om kvalitetsledelse, kvalitetsstyring og kvalitetsfilosofier, og du bliver klædt på til at introducere supply chain management trinvist med respekt for forandringsprocesserne i organisationen.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.