Du lærer om styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering, el-teknisk systemdesign efter gældende regler inkl. sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering. Du bliver også i stand til at indgå i tværfaglige arbejdsprocesser inden for styrings- og reguleringsområdet.

Kurset indeholder:

  • Udvikling af operatørinterface
  • Programmering af operatørinterface
  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder
  • Følere og sensorer
  • Konfigurere former for industriel kommunikation
  • Udvikling, dimensionering, programmering og konfiguration af styringer

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.