Du får en teoretisk og praktisk viden om anvendelse af statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge. Du bliver desuden i stand til selvstændigt og ud fra statistisk teori og metode at kunne indsamle, analysere og vurdere en given erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.