Har du udnyttet potentialet på Google? Får du opdateret dit website? Har du styr på, hvordan og hvornår du kan udnytte de sociale medier som Facebook og Instagram?

Sociale medier og indhold 

At arbejde professionelt med sociale medier kræver langt mere end bare at kunne lave en story på Instagram. Vil du lære at lave indhold til sociale medier, der engagere dine følgere og giver dig øget rækkevidde, så kom med på holdet. Vi arbejder med indhold til både organisk og betalt markedsføring på de mest brugte sociale medier.

Fagligt indhold på kurset Sociale medier

På kurset arbejder du med:

 • Strategi og planlægning
 • Sociale medier og deres karakteristika
 • hvordan skaber du indhold, der engagere og får rækkevidde
 • Annoncering på sociale medier

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, opgaveløsning og hjemmearbejde.

Forløbet afsluttes med en eksamen, hvor du præsenterer den case, som du har udarbejdet for en selvvalgt virksomhed. Du arbejder med en plan for casevirksomhedens brug af sociale medier til markedsføring.

 Vi udbyder kurset i samarbejde med Learningpoint. 

---

Praktisk info

Dette kursus er for dig, der ønsker at blive dygtigere til at bruge sociale medier til markedsføring

På dette kursus får du desuden:

Fysisk fremmøde og undervisning på stort set alle undervisningsgange

Små hold (max 15 deltagere) så underviseren har tid til individuel feedback

En personlig udtalelse, der kan bruges ved jobsøgning

Søg tilskud fra Omstillingsfonden  

Hvem kan få tilskud?

Der er en række betingelser som skal være opfyldt, før du kan søge tilskud fra omstillingsfonden.

 • Du er ufaglært eller faglært, dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
 • Du er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark.
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud. Det samme gør sig gældende for fuldtidsstuderende på videregående uddannelser.
 • Du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul
 • Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.
 • Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. fra omstillingsfonden

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.