Vil du arbejde (bedre) med fx Facebook, Instagram og YouTube? Så tag et praktisk anvendeligt kursus i SoMe, hvor du lærer at arbejde med sociale medier i din markedsføring.

Fagligt indhold på kurset Sociale medier

På kurset arbejder du med:

 • sociale medier og deres karakteristika. Lær mere om fx Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok og X
 • tekstskrivning
 • billedudarbejdelse
 • annoncering
 • planlægning af din SoMe-indsats
 • influencermarketing

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, opgaveløsning og hjemmearbejde.

Du slutter kurset af med at udarbejde en plan for en selvvalgt virksomheds brug af sociale medier i deres markedsføring.

Bliv klædt på til job

Kursus i sociale medier er for dig, der:

 • går med en drøm om at springe ud som selvstændig iværksætter - og gerne vil have styr på Facebook, YouTube, Instagram m.fl. 
 • vil være klar til et jobmarked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret viden inden for sociale medier
 • måske ikke tidligere har arbejdet professionelt med SoMe

Sociale medier er et jobskabende kursus i et marked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret viden inden for digital markedsføring, herunder sociale medier.

 Vi udbyder kurset i samarbejde med Learningpoint. 

-----

Vi tilbyder også dette forløb som kursus til dig, der er i job.

-----

Praktisk info

Følg undervisningen online

Du har mulighed for at følge noget af undervisningen online, hvis du har brug for det. Det aftales individuelt med underviseren, om der er behov for at være med til kurset online.

Søg tilskud fra Omstillingsfonden  

Hvem kan få tilskud?

Der er en række betingelser som skal være opfyldt, før du kan søge tilskud fra omstillingsfonden.

 • Du er ufaglært eller faglært, dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
 • Du er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark.
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud. Det samme gør sig gældende for fuldtidsstuderende på videregående uddannelser.
 • Du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul
 • Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.
 • Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. fra omstillingsfonden

 

Kan du få kurset betalt?

Som ledig kan du søge om at få kurset betalt af dit jobcenter eller din a-kasse.
Det gør du ved at udfylde AR237. Læs her, hvordan du gør.

Er der ingen holdstarter, der passer dig?

Kontakt Sarah Winther Degn på 2969 8183 / swd@eamv.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.