Vil du arbejde (bedre) med fx Facebook, Instagram og YouTube? Så tag et praktisk anvendeligt kursus i SoMe, hvor du lærer at arbejde med sociale medier i din markedsføring.

Fagligt indhold på kurset Sociale medier

På kurset arbejder du med:

 • sociale medier
 • tekstskrivning
 • billedudarbejdelse
 • annoncering
 • planlægning af din SoMe-indsats
 • opfølgning på om de opsatte mål er nået

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, opgaveløsning og hjemmearbejde.

Ny kompetencer giver nye muligheder

Kursus i sociale medier er for dig, der:

 • går med en drøm om at springe ud som selvstændig iværksætter - og gerne vil have styr på Facebook, YouTube, Instagram m.fl. 
 • vil være klar til et jobmarked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret viden inden for sociale medier og digital markedsføring
 • ønsker at opkvalificere dine kompetencer inden for online markedsføring 
 • måske aldrig har arbejdet professionelt med SoMe

Sociale medier er en jobskabende kursus i et marked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret viden inden for sociale medier og digital markedsføring.

 Vi udbyder kurset i samarbejde med Learningpoint. 

----

Tilmelding på denne side er for dig, der er i job. Hvis du er ledig kan du tilmelde dig her.

----

Praktisk info

Følg undervisningen online

Du har mulighed for at følge noget af undervisningen online, hvis du har brug for det. Det aftales individuelt med underviseren, om der er behov for at være med til kurset online.

Søg tilskud fra Omstillingsfonden  

Hvem kan få tilskud?

Der er en række betingelser som skal være opfyldt, før du kan søge tilskud fra omstillingsfonden.

 • Du er ufaglært eller faglært, dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
 • Du er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark.
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud. Det samme gør sig gældende for fuldtidsstuderende på videregående uddannelser.
 • Du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul
 • Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.
 • Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. fra omstillingsfonden

----

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.