Du bliver præsenteret for én eller flere af de mest almindeligt anvendte SCADA software (tag baserede) med anvendelse af OPC kommunikation til valgfri PLC. Der vil i forløbet blive arbejdet med gældende regler og normer, og samtidig fokuseres der på design/visualisering af en SCADA brugerflade.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.