Du lærer om centrale økonomiske sammenhænge, herunder økonomiske modeller i en markedsøkonomi. Du får desuden færdigheder til at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi.

Du bliver i stand til at kunne anvende samfundsøkonomiske forhold for at underbygge kvalificeret finansiel rådgivning.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.