Du lærer om styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering, el-teknisk systemdesign efter gældende regler inkl. sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering. Du bliver også i stand til at indgå i tværfaglige arbejdsprocesser inden for styrings- og reguleringsområdet.

Kurset indeholder:

Udvikling af operatørinterface
Programmering af operatørinterface
Styringstekniske begreber, teorier og metoder
Følere og sensorer
Konfigurere former for industriel kommunikation
Udvikling, dimensionering, programmering og konfiguration af styringer

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.