Du lærer at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser inden for styrings- og reguleringsområdet ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer. Derudover bliver du i stand til i en struktureret sammenhæng at kunne tilegne dig ny viden i relation til styrings- og regulerings-området.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.