Du lærer at opbygge konkrete økonomiske modeller, som gør det muligt, at tage aktivt del i virksomhedens anvendelse af regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Du lærer desuden at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer og til løsning af mindre statistiske opgaver.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.