Du bliver klædt på til at løse de konflikter, der kan opstå i mødet mellem professionelle, borgere, pårørende og kollegaer. Du bliver rustet til at varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation og får indsigt i den betydning, som de samfundsmæssige og kulturelle rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.