Du får et solidt kendskab til optimeringsmetoder og -værktøjer, der udfordrer og inspirerer dig til at foreslå, beskrive og gennemføre forbedringer, der kan trimme virksomheder til fremtiden.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.