Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle sin kompetence i at facilitere mindre og større grupper med henblik på at skabe læring og udvikling. Læringsmål Viden og forståelse.

Den studerende skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for procesfacilitering. Skal have forståelse af etisk kodeks inden for procesfacilitering i organisatorisk kontekst.

Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

• Anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til procesfaciliterings praksis og arbejdsprocesser

• Vurdere processen og justere egen rolle og tilgang

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.