Bæredygtighed og grønomstilling er en dagsorden, der for alvor tager fart, og vi bliver i organisationer og virksomheder mødt med en forventning fra kunder og brugere om, at vi synliggør, hvordan vi arbejder med den bæredygtighed og grønomstilling dagsorden - ligesom vi selv stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere.

De færreste virksomheder er født grønne, og et mål om klimaneutralitet vil for mange organisationer være urealistisk. I Bæredygtighed i Praksis arbejder vi i spændingsfeltet mellem vækst, ansvarlighed og klima, med henblik på at træffe mere bæredygtige valg, der skaber mening i din praksis:

  • Mulighederne i at minimere spild, unødvendigt ressourceforbrug og søgen efter bæredygtige alternativer
  • At vi bidrager med både de helt små og lidt større forandringer
  • At bæredygtighed giver et større udsyn, når vi tager ansvar for at balancere menneskelige ressourcer, processer og aftryk på klima og samfund.

I faget får du værktøjer til at

  • Analysere potentialet for mere bæredygtige processer og beslutninger i din organisation
  • Sætte mål der gør mulighederne håndgribelige og synliggør perspektiverne i at arbejde bæredygtigt
  • Udarbejde konkrete handlingsplaner, der tilgodeser behovet for quick wins og skaber handlingskraft i organisationen
  • Udarbejde konkrete bæredygtige regnskaber/rapporter som fx ESG, Scorp 1, 2 og 3

Undervisningen tager udgangspunkt i din praksis og er en kombination af teorier indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi, diskussion og erfaringsudveksling, og med læring fra andre organisationer. Der vil være vejledning og sparring undervejs.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.