Du lærer at planlægge og gennemføre en præsentation på selvstændig og professionel vis. Det gælder såvel individ- som gruppepræsentation. Målet er at skabe personlige præsentationer med gennemslagskraft i forskellig kontekst.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.