En organisation er en kompleks størrelse – og det kræver et grundigt kendskab til organisationsstruktur, ledelse, virksomhedskultur og arbejdspsykologi at skabe forandringer og organisationsudvikling, der varer ved.

På kurset Organisation og arbejdspsykologi lærer du at forstå organisationen og bliver bedre til at forstå, hvordan du motiverer dine medarbejdere.

Du forbedrer dine kompetencer inden for ledelsesmæssige, organisatoriske og motivationspsykologiske områder.

Hvad lærer du i undervisningen?

I undervisningen arbejder vi med flere forskellige områder, der er vigtige for at få en helhedsforståelse for en organisation:

  • Organisationens formål og kobling til omverden
  • Organisationsteori, - struktur og organisatoriske processer
  • Organisationsudvikling og organisatoriske forandringer
  • Organisationskultur, diversitet og etik i dansk og international perspektiv
  • Motivation, trivsel og samarbejde i organisationen
  • Teamorganisering og -udvikling
  • Arbejdspsykologi

Undervejs inddrager vi selvfølgelig eksempler fra dig og dine medkursisters virksomheder.

Tag faget som enkeltfag/kursus eller sammensæt fagene til en fuld akademiuddannelse. En akademiuddannelse svarer niveaumæssigt til HD 1. del eller en kort videregående uddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.