Den studerende bliver i stand til at kortlægge, vurdere og designe forretnings-processer. Derudover, forstå brug af teknologi i forretningsprocesser og hvilke krav der er til data samt til vurdering af processers egnethed til digitalisering.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.