Du bliver i stand til at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis. Du lærer desuden at yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter - herunder at kunne afgøre hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig bistand. Endelig får du indsigt i byggetekniske forhold ved boliger og byggelovgivning.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.