Du bliver rustet til at gå ind i virksomhedens økonomiske maskinrum. Her får du omsat den teoretiske viden fra faget 'Erhvervsøkonomi' til praksis, og du bliver udstyret med en række redskaber til at holde virksomheden på rette spor. Du lærer desuden at udarbejde periodeopdelte resultat-, balance- og likviditetsbudgetter, at beskrive forudsætningerne for et budget og forklare dets usikkerheder. Du lærer også at udarbejde forslag til investering og finansiering.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.