Du undervises i objektorienteret SCADA-implementering med udgangspunkt i et, eller flere, SCADA-platforme. Objektorienteret SCADA-implementering sammenlignes med tag-baseret SCADA-implementering. Tag-baserede og objektorienteret delimplementeringer laves til sammenligning for at illustrere fordelene ved objektorienteret implementering. Procedural programmering kan evt. inddrages til yderligere perspektivering

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.