Du bliver bekendt med teknikker til kvalitetssikring af maskinanlæg. Derudover risikovurdering af maskinanlæg, valg af komponenter ud fra sikkerheds kategori, dimensionering af elektriske komponenter samt opbygning af elektriske kredsløb. Endeligt er tegning og teknisk dokumentation af både mekaniske og elektriske dele også en del af indholdet på modulet.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.