Du lærer om grundlæggende motivations- og ledelsesteorier inden for området, og du får samtidig de økonomiske redskaber til at planlægge og lede en rentabel mad- og måltidsproduktion, hvor der tages hensyn til brugernes/kundernes ønsker og behov, samtidig med at medarbejdernes motivation bibeholdes og arbejdsmiljøet tilgodeses.

Du vil bl.a. lære om:

Grundlæggende ledelses- og motivationsteorier
Organisationsteori
Kvalitetsstyring
Budget og regnskab
Normering og arbejdsmiljø

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.