I faget Ledelse i praksis vil vi styrke dig i udviklingen af dit personlige lederskab, så du kan lykkes på et højere niveau med din ledelse.

Ledelse er en kompleks størrelse, som kræver, at vi både forstår vores egne præferencer som ledere, og hvilken ledelse vores medarbejdere har brug for.

Ledelse er en nøgle til at fastholde og udvikle medarbejderes potentiale. Derfor arbejder vi med grundlæggende teorier og værktøjer indenfor ledelsesfaget, som giver dig mulighed for at handle i de situationer, du står overfor i hverdagen.

Du bliver bevidst om

  • Personprofiler og dine styrker og udviklingsmuligheder i lederrollen
  • Hvordan du kan udvikle din kommunikation, så du styrker relationen til medarbejdere og kollegaer
  • Hvordan du med konflikthåndtering kan skabe en god kultur i afdelingen eller i teamet
  • Hvordan du med ledelse kan hjælpe dine medarbejdere til at realisere deres potentiale
  • Hvordan du som autentisk leder kan udvikle følgeskab og loyalitet

Og hvordan du kan håndtere noget af det, som kan stå i vejen for god ledelse.

Med faget Ledelse i praksis får du nye perspektiver og personlig udvikling i dit lederskab. Vi tænker ledelse bredt i organisationen, så det er ikke en forudsætning for deltagelse, at du er personaleleder.

Tag faget som enkeltfag/kursus eller sammensæt fagene til en fuld akademiuddannelse. En akademiuddannelse svarer niveaumæssigt til HD 1. del eller en kort videregående uddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.