Fagmodulet kan indgå som valgfag i en hel akademiuddannelse i Ledelse eller gennemføres som enkeltfag/kursus.

Det kan du når du er færdig:  

  • indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser omkring ledelse af bæredygtighed
  • varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner inden for bæredygtighed
  • identificere og udvikle egne muligheder for forsat kompetenceudvikling i forhold til ledelse af bæredygtighed

Det lærer du om:

Begreberne bæredygtighed, cirkulær økonomi og FNs verdensmål.

Teorier, modeller, metoder og processer i bæredygtighed og den rolle, man som leder har heri.

Ledelse af bæredygtighed og inddragelse af medarbejderne.

 

Varighed m.v.

4 undervisningsdage plus eksamen.

Kombinér med kurset ”Bæredygtig forretningsforståelse”

Du kan med fordel tage dette kursus sammen med det beslægtede fag ”Bæredygtig forretningsforståelse”. Tilsammen giver de to fagmoduler/kurser en grundig forståelse for de merkantile og ledelsesmæssige aspekter af bæredygtighed i en virksomhed.

De to kurser giver hver 5 ECTS-point, og de kan begge bruges som valgfag på en hel akademiuddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.