Du bliver kvalificeret til professionelt at kunne forstå teori og praksis bag anvendelsen af Six Sigma metoder og værktøjer i kvalitetsoptimeringsprojekter.

Med værktøjer fra Six Sigma-metoden sikrer man en høj og stabil kvalitet ved at minimere variation. I faget "Kvalitetsoptimering med Six Sigma" får du et solidt kendskab til optimeringsmetoder, som er med til at spare virksomheden for vigtige ressourcer: tid og penge.

Du lærer at drage nytte af Lean og Six Sigma som værktøjer og bliver rustet til at tilrettelægge forløb, hvor du anvender de forskellige trin i DMAIC-processen som værktøjer til at definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.