IT-nedbrud og hackingangreb hos både private og offentlige virksomheder er ikke længere et særsyn, og der er mere end nogensinde behov for fokus på sikkerheden i en digital verden.

Med kurset IT-sikkerhed bliver du introduceret til begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Kurset kvalificerer dig til at kunne arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Indhold

  • IT-sikkerhed - herunder mål, trusler og mekanismer
  • Håndtering af it-sikkerhed i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed.

Dit udbytte

Når du har taget kurset, kan du:

  • Identificere it-sikkerhedsmål og -mekanismer i praksis
  • Identificere it-sikkerhedsmekanismer til imødegåelse af identificerede it-sikkerhedstrusler
  • Opstille scenarier for konkrete trusler mod it-sikkerheden i en given situation
  • Udarbejde strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed
  • Deltage i den organisatoriske planlægning af en it-funktion

Hvad siger kursisterne?

"Jeg har valgt at tage kursus i it-sikkerhed for at få papir på noget af det, som jeg har arbejdet med i en hel del år. Jeg synes, at kurset er rigtig interessant, og det bliver ikke mindre relevant i fremtiden".
- Tidligere kursist på it-sikkerhed

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.