Styrk dine evner inden for beregning og matematik på el-området. Med de grundlæggende matematiske færdigheder på plads, bliver du i stand til at lave de beregninger, du har brug for som el-installatør.

Optagelseskrav

For at blive optaget på AU i EL-installation, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Den erhvervserfaring, du har opnået i dit uddannelsesforløb, tæller med som relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.