Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde og vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Desuden bliver du i stand til at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik samt håndtere indregulering, fejlfinding og servicering af mindre gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Optagelseskrav

For at blive optaget på AU i VVS-installation, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Den erhvervserfaring du har opnået i dit uddannelsesforløb tæller med som relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.