Vil du have udvidede kompetencer til at lede forandrings- og udviklingsprocesser i praksis?

På Forandringsledelse får du mulighed for at arbejde i dybden med forandringer fra egen hverdag. Vi arbejder blandt andet med:

  • Værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og implementere forandringer
  • Kommunikationens betydning for ledelse af forandringsprocesser, og hvordan kommunikation kan fungere som et forandringsværktøj
  • Forandringspsykologi og skabelsen af forandringsparathed
  • Vurdering og udvælgelse af relevante løsningsmodeller i konkrete forandringssituationer
  • Forandring som præmis og som en kontinuerlig proces

Efter modulet kan du varetage forandringsledelse i praksis ved hjælp af kommunikation, værktøjer, metoder og formidling.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.