Faget fødevaresikkerhed retter sig imod dig, der gerne vil være med til at sikre en høj hygiejnestandard og en god fødevaresikkerhed. Du lærer at vurdere de forskellige risici og tage højde for dem i fremstillingen af maden i jeres køkken. Du får også fod på den relevante lovgivning og lærer at opstille et egnekontrolprogram efter HACCP-principperne for jeres produktion. 

Du vil bl.a. lære om:

Lovgivningen på området
HACCP-analyse og egenkontrol
Dokumentation og sporbarhed
Biologiske, kemiske og fysiske risici

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.