Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at kunne analysere og forstå karakteristika ved eventmanagement samt de forhold, der er væsentlige for ledelse af et event. Du får redskaberne til at forstå og analysere planlægnings-, opbygnings-, gennemførelses- og evalueringsfasen vedrørende events uanset størrelsen af eventet.

Læs mere om uddannelsen

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.