Du får forudsætningerne for at samarbejde med andre om at udvikle virksomhedens økonomi. Du bliver i stand til bl.a. at bidrage med en forståelse af totalbudgettets sammenhænge, og du lærer at udarbejde resultat-, balance- og likviditetsbudgetter. Desuden får du indblik i investering og finansiering.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.