Du får viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden. Du får viden om den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og forståelse for juridisk praksis.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.