På kun 6 uger får du de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger inden for e-handel. Så du kan drive en webshop - enten som selvstændig eller i en etableret virksomhed. 

Fagligt indhold på kurset Webshopmaster

Uddannelsen berører alle de centrale emner indenfor moderne e-handel:

 • Webshop administration
 • projektledelse
 • digital markedsføring
 • jura og GDPR
 • SEO-venlig tekstskrivning

Du lærer teorien i virkeligheden

Undervisningen er en balanceret indsats mellem klasseundervisning, opgaveløsning og hjemmearbejde. Du kommer til at arbejde med din helt egen webshop under kurset, så du kan prøve kræfter med al teorien under realistiske og praktiske rammer.

Du bliver klædt på til job

WebshopMaster er en jobskabende kursus i et marked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret viden inden for e-handel og digital markedsføring.

Du kan fx søge job inden for:

 • Webshop administrator
 • Webshop projektledelse
 • Google Ads og SEO administrator
 • SEO-tekst ansvarlig
 • SoMe administrator
 • E-mail marketing ansvarlig

Drømmer du om at blive selvstændig? Så får du her kompetencerne til at starte en webshop op.

Vi udbyder kurset i samarbejde med Humanta. Læs det fulde program her.

Søg tilskud fra Omstillingsfonden  

Hvem kan få tilskud?

Der er en række betingelser som skal være opfyldt, før du kan søge tilskud fra omstillingsfonden.

 • Du er ufaglært eller faglært, dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
 • Du er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark.
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud. Det samme gør sig gældende for fuldtidsstuderende på videregående uddannelser.
 • Du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul
 • Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.
 • Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. fra omstillingsfonden

----

Tilmelding på denne side er for dig, der er i job. Hvis du er ledig kan du tilmelde dig her.

----

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.