Du bliver i stand til at udføre systematisk vedligehold på automatiske anlæg og planlægge løsninger i henhold til gældende standarder. Derudover kan du håndtere og ajourføre vedligeholdelsesmanualer, herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation efter gældende regler og normer.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.