Du opnår kompetencer, der bygger på en grundlæggende forståelse for begreber, modeller og værktøjer inden for digital markedsføring, så du bliver i stand til at forestå og tage del i analyse, planlægning og praktisk anvendelse af digital markedsføring.

Dette inkluderer også analyse og vurdering af markedspotentialet, udvikling af digitale markedsføringsstrategier, planlægning af konkrete digitale markedsføringsaktiviteter samt måling og optimering af den digitale markedsføring.

Søg tilskud fra Omstillingsfonden  

Hvem kan få tilskud?

Der er en række betingelser som skal være opfyldt, før du kan søge tilskud fra omstillingsfonden.

  • Du er ufaglært eller faglært, dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
  • Du er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark.
  • Selvstændige opfattes ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud. Det samme gør sig gældende for fuldtidsstuderende på videregående uddannelser.
  • Du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul
  • Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.
  • Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. fra omstillingsfonden

Kan du få kurset betalt?

Som ledig kan du søge om at få kurset betalt af dit jobcenter eller din a-kasse.
Det gør du ved at udfylde AR237. Læs her, hvordan du gør.

Er der ingen holdstarter, der passer dig?

Kontakt Sarah Winther Degn på 2969 8183 / swd@eamv.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.