Analyser viser, at op imod 70% af alle forandringer mislykkedes. 4 ud af 5 strategier fejler.. Men hvorfor og hvordan kan det gøres bedre?

Det strategiske arbejde er på ingen måde noget, der alene vedrører topledelsen!

I faget Det strategiske lederskab ser vi på analyse, udvikling og ikke mindst implementering af strategiske tiltag med en mellemleders øjne.
Med afsæt i egen praksis arbejder vi os igennem dine handlemuligheder og ser på hele den strategiske proces – fra A-Z.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.