Analyser viser, at op imod 70% af alle forandringer mislykkedes. 4 ud af 5 strategier fejler.. Men hvorfor og hvordan kan det gøres bedre?

Det strategiske arbejde er på ingen måde noget, der alene vedrører topledelsen!

I faget Det strategiske lederskab ser vi på analyse, udvikling og ikke mindst implementering af strategiske tiltag med en mellemleders øjne.
Med afsæt i egen praksis arbejder vi os igennem dine handlemuligheder og ser på hele den strategiske proces – fra A-Z.

Tag faget som enkeltfag/kursus eller sammensæt fagene til en fuld akademiuddannelse. En akademiuddannelse svarer niveaumæssigt til HD 1. del eller en kort videregående uddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.